zöld háttér

Regisztráció
Regisztrálj a kódbeküldéshez és nyerj!

Kódbeküldés
Bejelentkezés után töltsd fel a nyerőkártyán lévő 7 számjegyű kódot és nyerj!

Elfelejtett jelszó

RegisztrációKÉRJÜK, A CSOMAGOLÁSBAN LÉVŐ NYERŐKÁRTYA ÉS LIDL EXTRA JÁTÉK ESETÉBEN A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ BLOKKOK MEGTARTÁSÁT A NYEREMÉNYJÁTÉK LEZÁRTÁT KÖVETŐ 60 NAPTÁRI NAPIG, mert csak ezekkel lehetséges a vásárlás igazolása. A vásárlás igazolása feltétele a nyeremény(ek) átvételének, annak hiányában a sorsolás eredményétől függetlenül a vásárló nem tekinthető nyertesnek, és nem formálhat jogot a nyeremény átvételére.
LETÖLTHETŐ JÁTÉKSZABÁLY

Résztvevő
termékek

termékek
A játékban a matricázott
Bravos 3in1 10x17 g
Bravos 3in1 50x17 g

termékek vesznek részt.

LIDL extra
nyeremények

5 VIP fesztivál napos bérlet
Instax fényképezőgép
Fujifilm Instax Mini 9 kamera
JBL GO hangfal
JBL GO 2 hordozható bluetooth hangszóró
Válaszd ki melyik hét nyerteseit szeretnéd látni:

Fesztivál napijegy nyertesek
Apple nyertesek

Az 500 000 Ft értékű Apple utalvány nyertese

Toldi Zita

DRK nyertesek

50 000 Ft értékű DЯK utalványok nyertesei

1. Radzecka Beáta
2. Kovács Kitti
3. Papp Gyöngyi
4. Erdei Zsolt
Fesztivál bérlet nyertesek

Az 5 napos VIP fesztivál bérlet nyertese
Czirók Hajnalka

Instax nyertesek

A 2 db INSTAX nyertesei

Kerekes Judit
Rozgonyi Orsi
JBL GO nyertesek

A 10 db JBL GO 2 nyertesei:

1. Vas Gábor
2. Dienes Lászlóné
3. Eszter Szamorodjuk
4. Borsodi Péter
5. Vattay Csongor
6. Drozdikné Rozsi Terézia
7. Lenkefi Tamás
8. Mátécz Zoltánné
9. Czakó Éva
10. Fekete Szilárd

Játékszabály

Játékszabály letöltése

A "3in1" Bravos Játék hivatalos szabályzata

1. A Mocca Negra Zrt., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 2000 Szentendre, Kalászi út 3., a továbbiakban: „Szervező”). által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag azon 18 életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezők, a 2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a 4. pontban megjelölt termékekből legalább egy darabot vásárolnak a magyarországi üzletek valamelyikében és regisztrálják magukat email címük és jelszavuk megadásával a www.nyerj.bravos.hu oldalon, majd a Kódbeküldés menüpontban feltöltik a termékben található egyedi kódot (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

Az internetes oldalon kért adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a Játékos e-mail címét, nevét, jelszavát, majd ezt követően a csomagolásban található egyedi kódot, valamint az vásárlás helyét. A Játékosnak ki kell választania, hogy melyik fesztiválra szeretne elmenni.

Amennyiben a Játékos a Lidl üzletek valamelyikében vásárolt, még a következő adatok megadása szükséges:

 • a vásárlást igazoló blokkon látható 9 jegyű AP kód

 • vásárlás pontos dátuma és időpontja

A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is pályázhat, azonban egy egyedi kódot csak egyszer tölthet fel. Ha valaki többször kíván pályázni, minden Pályázathoz külön egyedi kód szükséges. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a termék csomagolásában található nyerőkártyát, Lidlben való vásárlás esetén a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 90 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizze.

A vásárlást igazoló nyerőkártyát, Lidlben való vásárlás esetén a vásárlást igazoló blokkot csak a nyerteseknek kell elküldeniük e-mailen a info@admagic.hu címre, vagy postán a Lebonyolító által megadott címre. (levelezési cím: Promo Kft.-Admagic, 1276 Budapest Pf. 1173)

2. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító ”) az Admagic Kft. (székhely: 1015, Budapest, Széna tér 1/ A.)

3. A játékból ki vannak zárva a Mocca Negra Zrt., az Admagic Kft., valamint a Lebonyolító alvállalkozói, akik közvetlenül részt vesznek a nyereményjáték lebonyolításában, azok dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A játékban a következő, 2019. június 1-jét követően megvásárolt, nyereményjátékos matricával ellátott, promóciós termékek vesznek részt:

 • Bravos 3in1 10x17g

 • Bravos 3in1 50x17g

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A Játék 2019. június 1. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. július 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. július 31. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi üzleti célú juttatás kiosztásra/kisorsolásra kerül.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6. 1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a promóciós rendszer nem fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2019. június 1. és 2019. július 31. között megvásárolt promócióskódot tartalmazó termékekkel lehet pályázni.

6. 2. A Játékban csak a helyes Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Egy Pályázatot egy játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy Pályázatot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a üzleti célú juttatás átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó nyerőkártyát a Szervező részére bemutatja.

6. 3. A Játékos köteles a Pályázatot nyerőkártyát, valamint Lidlben való vásárlás esetén a vásárlást igazoló blokkot a Játék lezártát követő 90 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy Megbízottjának - kérés esetén - megfelelően bemutatni. Az Üzleti célú juttatások átvételének feltétele az adott üzleti célú juttatás átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó nyerőkártya és Lidlben való vásárlás esetén a vásárlást igazoló blokk bemutatása és eljuttatása a Szervező vagy Megbízottja részére. A nyerőkártya és blokk eljuttatásának költsége nem terheli a játék szervezőjét, sem megbízottját. A nyerőkártyát és a bvásárlást igazoló blokkot a nyertes Játékos köteles a nyertességről való értesítést követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a Játék lezártát követő 30 napon belül e-mailen: info@admagic.hu vagy postai úton eljuttatni a Admagic Kft címére (levelezési cím:Promo Kft.-Admagic, 1276 Budapest Pf. 1173.)

A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti nyerőkártyát fogad el! Amennyiben a nyerőkártya vagy a vásárlást igazoló blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. egyedi kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált nyerőkártyák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő nyerőkártyák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a nyerőkártyák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét

6. 4. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6. 5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított nyerőkártyákkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított nyerőkártyával, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tiszteségtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

6. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a www.nyerj.bravos.hu oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.,

6.8. A Pályázatokat kizárólag a www.nyerj.bravos.hu oldalán keresztül lehet feltölteni.

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK, SORSOLÁS

7. 1. a

A játék ideje alatt (5. pont) az érvényes pályázatot beküldők az alábbi üzleti célú juttatásokat nyerhetik meg:

Heti nyeremények : Összesen 61, azaz hatvanegy darab napi jegy A+ kategóriájú fesztiválokra) a nyertes választása szerint

A fesztivál napi jegyek az alábbiak szerint állnak rendelkezésre az egyes időszakokban:

 1. időszak: 2019. június 1-től 2019. június 9-ig: Összesen 9 db napi jegy kerül kiosztásra.

 2. időszak: 2019. június 10-től 2019. június 16-ig: Összesen 7 db napi jegy kerül kiosztásra.

 3. időszak: 2019. június 17-től 2019. június 23-ig: Összesen 7 db napi jegy kerül kiosztásra.

 4. időszak: 2019. június 24-től 2019. június 30-ig: Összesen 7 db napi jegy kerül kiosztásra.

 5. időszak: 2019. július 1-től 2019. július 7-ig: Összesen 7 db napi jegy kerül kiosztásra.

 6. időszak: 2019. július 8-től 2019. július 14-ig: Összesen 7 db napi jegy kerül kiosztásra.

 7. időszak: 2019. július 15-től 2019. július 21-ig: Összesen 7 db napi jegy kerül kiosztásra.

 8. időszak: 2019. július 22-től 2019. július 31-ig: Összesen 10 db napi jegy kerül kiosztásra.

A Játék időtartama alatt a választható fesztiválok változnak. A Játékos az aktuálisan választható fesztiválok listáját a www.nyerj.bravos.hu oldal Kódbeküldés menüpontjában a „Hol fesztiváloznál?” kérdésre adható válaszok listájából tájékozódhat.

A Játék során az alábbi fesztiválok közül van lehetőség választani:

 • 2019. július 3-9. között Zamárdiban megrendezésre kerülő nagy zenei fesztivál. A nyeremény július 6-ra való belépésre jogosít. A Játékban 2019. Június1. és június 16. között összesen 6 darab napijegy kerül kiosztásra.

 • 2019. július 17-21. között Debrecenben megrendezésre kerülő nagy zenei fesztivál. A nyeremény július 20-ra való belépésre jogosít. A Játékban 2019. Június1. és július 7. között összesen 13 darab napijegy kerül kiosztásra.

 • 2019. augusztus 7-13. között a budapesti Hajógyári Szigeten megrendezésre kerülő nagy zenei fesztivál. A nyeremény augusztus 10-re való belépésre jogosít. A Játékban 2019. Június1. és július 31. között összesen 14 darab napijegy kerül kiosztásra.

 • 2019. augusztus 21-24. között Zamárdiban a Kiss Ernő u. 44. szám alatt megrendezésre kerülő nagy zenei fesztivál. A nyeremény augusztus 24-re való belépésre jogosít. A Játékban 2019. Június1. és július 31. között összesen 14 darab napijegy kerül kiosztásra.

 • 2019. augusztus 28-31. között Szegeden megrendezésre kerülő nagy zenei fesztivál. A nyeremény augusztus 31-re való belépésre jogosít. A Játékban 2019. Június1. és július 31. között összesen 14 darab napijegy kerül kiosztásra.

7.1.b Fődíjak:

Tartalma:

 • Egy darab 500.000 Ft értékű Apple vásárlási utalvány

Beváltható: 2019. december 31

 • Négy Darab 50.000 Ft értékű DRK vásárlási utalvány

Beváltható: 2019.december 31

A Lildben vásárlók között extra nyereményként kisorsolásra kerül:

 • 10db JBL GO 2 hordozható bluetooth hangszóró

 • 2db Fujifilm Instax Mini 9 kamera

 • 1 db 5 napos VIP Fesztivál bérlet. Érvényes: 2019. augusztus 20. 17:00-tól 2019. augusztus 25. 8:00-ig Zamárdiban a Zöldfa utca 20. szám alatt.

Az Üzleti célú juttatások készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy üzleti célú juttatásra nem válthatóak át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív üzleti célú juttatást ajánljon fel a nyerteseknek, azonos értékben.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A Szervező és Lebonyolítók a jelen szabályzat szerinti üzleti célú juttatások átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő üzleti célú juttatás minőségéért a juttatást biztosítót terheli felelősség.

7. 2. Sorsolás módja

A 7.1.a) pontban felsorolt nyeremények nyerő időpontjainak sorsolására 2019. május 15-én 9:00 órakor számítógép segítségével került sor. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a nyerő pillanatokban, vagy utána elsőként küldi be érvényes Pályázatot, az üzleti célú juttatásban (7.1. a) részesül.

A Szervező a sorsoláson minden üzleti célú juttatás esetében 1 időpontot sorsol. Az előre sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak.

Abban az esetben, amennyiben a 7.1. a) pontban felsorolt üzleti célú juttatások nyertesei nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló promóciós kóddal ellátott nyerő kártyát nem küldi meg az Admagic Kft címére (levelezési cím:Promo Kft.-Admagic, 1276 Budapest Pf. 1173) általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül az Admagic Kft címére (levelezési cím:Promo Kft.-Admagic, 1276 Budapest Pf. 1173) vagy az info@admagic.hu e-mail címre, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

A 7.1.b) pontban felsorolt nyeremények sorsolására közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor a Jaték során feltöltött valamennyi érvényes pályázatból a Dr. Tóth Ildikó Közjegyző Irodája 1052 Budapest Szervita tér 5. 1. emelet 1. címen 2019. augusztus 3-án 9:00 órakor.

A kisorsolásra kerülő nyertesek és nyereményenként 5 tartaléknyertes a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Szervező részére.

Amennyiben 7.1.b) pontban felsorolt nyeremények nyertesei nem felelnek meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló promóciós kóddal ellátott nyerő kártyát nem küldi meg, valamint Lidlben való vásárlás esetén a vásárlást igazoló blokkot is az Admagic Kft címére (levelezési cím:Promo Kft.-Admagic, 1276 Budapest Pf. 1173) általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül az Admagic Kft címére (levelezési cím:Promo Kft.-Admagic, 1276 Budapest Pf. 1173) vagy az info@admagic.hu e-mail címre, helyébe automatikusan az első tartalék nyertes lép. Amennyiben az első tartalék nyertes hasonlóképp nem lenne jogosult a nyereményre, úgy helyébe a második tartalék nyertes lép, akit hasonló esetben a harmadik, negyedik, illetve ötödik tartalék nyertes követ. (A tartalék nyertesek sorrendjét a sorsolási sorrendjük határozza meg.)

A 7.1.a) pontban felsorolt nyeremények nyertesei a nyerést követő 3 munkanapon belül kapnak értesítést a nyerés tényéről. A 7.1.b) pontban felsorolt nyeremények nyertesei a sorsolást követő napon kapnak értesítést a nyerés tényéről:

7.3. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött pályázat kizárólag az adott naptári napon érvényes. Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.

8. MEGSZEREZHETŐ ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK SZÁMA

A Játékban egy játékos napi nyereményekből minden fesztivál esetében egy darab, összes maximum 5 darab megnyerésére jogosult. Fődíjak és Extra nyeremények tekintetében egy játékos egy darab, összesen maximum 1 darab Fődíj és Extra nyeremény megnyerésére jogosult.

9. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

9.1. A Szervező a 7.1. pontban megjelölt üzleti célú juttatások nyerteseit a nyertesek kiválasztását követően 10 munkanapon belül e-mailben vagy telefonon értesíti az Üzleti célú juttatások átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

9.3. A Szervező a 7.1. pontban írt Üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 90 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Szervező az Üzleti célú juttatás kézbesítését kétszer kísérli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat/ Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

9.5. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy az üzleti célú juttatással kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

9.6. A Szervező az Üzleti célú juttatások nyerteseinek a nevét a www.nyerj.bravos.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

9. 7. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Szervező megbízottját semmilyen felelősség nem terheli.

9.8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. ADÓZÁS

Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Az üzleti célú juttatások kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Üzleti célú juttatások átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik.

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.nyerj.bravos.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a info@admagic.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

12. ADATVÉDELEM

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

12.1. Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (csak a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

12.2. A nyertesekről külön hozzájárulás esetén az üzleti célú juttatás átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Szervező megbízottja a Szervező szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

12.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

12.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, vagy helyesbítését a info@admagic.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@admagic.hu e-mail címen.

12. 5. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek, míg a Lebonyolító és alvállalkozói a Szervező megbízott adatfeldolgozója.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi.

12.6. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező Mocca Negra Zrt., aki az adatokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezései szerint kezeli.

12.7 . A Játékos külön jóváhagyása esetén beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező további promóciók és kommunikációk kapcsán kezelje a promóció lezárásától számított 5 évig. Az adatok kezelője a Játék Szervezője, aki az adatokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezései szerint kezeli.

12.8. A Mocca Negra Zrt. Szervező, illetve a Játék szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.

12.9. Adatvédelmi nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Szervező megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Üzleti célú juttatás gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Üzleti célú juttatását nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.nyerj.bravos.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a Pályázatbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 79 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 79 üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.nyerj.bravos.hu weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Szervező megbízottja kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat a www.nyerj.bravos.hu oldalon keresztül tájékoztatja.

A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő, promóciós kóddal ellátott termékek.

A Szervező nem garantálja továbbá, hogy csak és kizárólag a promóciós időszak alatt lesznek promóciós kóddal ellátott termékek az üzletek polcain (azaz a játék időtartama előtt és után is lehetnek promóciós matricával ellátott termékek a boltokban). Ettől függetlenül a nyereményjátékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel lehet.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2019. április 10.

Mocca Negra Zrt.
Szervező